Букварино е поредната добра инициатива, проект с многостранна насоченост. Тя има амбициозната цел да възроди интереса на децата към българската (още…)

На 18 май образователното помагало „Букварино“ бе представено пред деца, родители, ученици и учители.

Описание

Описание

Описание